Informatie

INFORMATIE

VERENIGING
Gymnastiek- en Turnvereniging DOREO is opgericht op 1 november 1976.

DOREO betekent 'Door Recreëren Ontspannen'.

De vereniging heeft tot doel de leden op een speelse, sportieve en ontspannen manier

bezig te laten zijn met bewegingsoefeningen.


ACTIVITEITEN
Naast de reguliere turnlessen worden andere activiteiten georganiseerd, zoals een uitstapje of een afsluitende activiteit.

Jaarlijks wordt gestreefd naar organisatie van een clubdag.


SCHOOLVAKANTIE
In de schoolvakanties worden geen trainingen gegeven. 
Voor de zaterdag geldt dat de zaterdag voorafgaand aan de vakantieweek wel training wordt verzorgd. De zaterdag die valt in de vakantieweek is vrij.


DOORSTROMEN
Kinderen die volgend schooljaar van groep 5 naar groep 6 overgaan, verhuizen van de groep 'turnen groep 3-5' naar de groep 'turnen groep 6 en ouder'.


BESTUUR
Het bestuur van Doreo ziet er als volgt uit:

Voorzitter
Femke Verhagen

Penningmeester & Ledenadministratie
Natasja Onderwater


Algemeen bestuurslid 

Ingrid Verstappen

Jindy de Brouwer


CONTRIBUTIE
De contributie bij Doreo is verdeeld over 2 termijnen.

SEIZOEN
Het seizoen van Doreo loopt van september t/m mei, binnen een schooljaar.

SEIZOEN 1: € 35,-
september t/m december


SEIZOEN 2: € 35,-

januari t/m mei


AAN- EN AFMELDING
Het aan- en afmelden dient altijd te lopen via de ledenadministratie: info@doreo.nl
Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 2,50. 
Dit inschrijfgeld is verschuldigd bij de eerste contributiebetaling. 
De opzegtermijn is 1 maand.


WACHTLIJST

Op dit moment zijn beide trainingsgroepen vol en werken we met een wachtlijst. Schrijf je in op de wachtlijst en dan nemen we contact op voor het inplannen van een proefles, zodra er een plaats beschikbaar komt. .unsplash